MENU

TERMENI ŞI CONDIŢII

Accesul şi utilizarea website-ului Yizumimachinery („Site”) se supune următorilor termeni şi următoarelor condiţii („Termeni şi condiţii”) şi tuturor legilor aplicabile. Accesând sau navigând pe Site, acceptaţi, fără limitare sau amendamente, Termenii şi Condiţiile şi sunteţi de acord că orice alt acord dintre dvs. şi Yizumimachinery este înlocuit şi nu produce efecte legale. Accesul şi utilizarea website-ului Yizumimachinery ("Site") www.Yizumimachinery.com se supune următorilor termeni.

Utilizare Media şi Copyright

Toate materialele media (imagini şi video) cuprinse în acest site sunt aprobate pentru a fi folosite de distribuitorii Yizumimachinery pentru promovarea produselor Yizumimachinery. Utilizarea materialelor Yizumimachinery, fără autorizare prealabilă, de oricine altcineva în afara unui distribuitor autorizat este strict interzisă.

Termeni şi Condiţii

1. Trebuie să înţelegeţi, dacă nu se stipulează diferit, că orice citiţi sau vedeţi pe Site este protejat prin drepturile de autor şi nu poate fi folosit, cu excepţia situaţiilor prevăzute de aceşti Termeni şi Condiţii sau a textului de pe Site, fără permisiunea scrisă din partea Yizumimachinery. Yizumimachinery nu garantează şi nici nu depune mărturie că utilizarea de către dvs. a materialelor afişate pe Site nu va încălca drepturile ale unor terţe părţi, care nu sunt în proprietate sau afiliate Yizumimachinery.

2. Deşi Yizumimachinery face eforturi considerabile pentru a include informaţii corecte şi actualizate pe Site, nu ne asumăm nicio garanţie privind corectitudinea lor. Yizumimachinery nu îşi asumă nicio răspundere pentru erorile sau omisiunile din cuprinsul Site-ului.

3. Utilizarea de către dvs. a Site-ului se face pe riscul dvs. Nici Yizumimachinery şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea Site-ului nu răspunde pentru orice daune directe, incidentale, pe cale de consecinţă sau punitive care se pot produce ca urmare a accesului sau utilizării de către dvs. a Site-ului. Fără a limita cele menţionate mai sus, tot ce există pe Site este „ca atare”, fără nicio garanţie de niciun fel, expresă sau implicită, incluzând, dar fără limitare la, toate garanţiile implicate privind valoarea comercială, destinaţia pentru un anumit scop sau clauzele de neîncălcare a drepturilor. Vă rugăm să notaţi că este posibil ca unele jurisdicţii să nu permită excluderea garanţiilor implicite, astfel încât unele din afirmaţiile de mai sus este posibil să nu vi se adreseze. Verificaţi legile locale pentru a afla orice restricţii sau limitări privind excluderea garanţiilor implicite. Yizumimachinery nu îşi asumă, de asemenea, nicio răspundere şi nu va fi trasă la răspundere pentru orice daune care se produc în urma viruşilor de pe calculator care vă pot infecta calculatorul sau echipamentul sau orice altă formă de proprietate ca urmare a accesului, utilizării sau navigării pe Site sau în urma descărcărilor de materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

4. Orice informaţie sau material pe care îl transmiteţi Site-ului prin poşta electronică sau altfel, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii etc. sunt şi vor fi tratate ca non-confidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate. Orice transmiteţi sau postaţi poate fi folosit de Yizumimachinery sau de afiliaţii săi în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducere, dezvăluire, transmisie, difuzare şi postare. Mai mult, Yizumimachinery este liber să utilizeze orice idee, concept, know-how sau tehnici cuprinse în orice formă de comunicare cu Site-ul, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea şi promovarea produselor care cuprind astfel de informaţii.

5. Imaginile cu oameni sau locuri afişate pe Site sunt fie proprietatea, fie folosite cu permisiunea autorului de Yizumimachinery. Utilizarea acestor imagini de către dvs. sau de oricine altcineva autorizat de dvs. este interzisă, cu excepţia cazului în care este permisă în mod specific de aceşti Termeni şi Condiţii sau există o altă permisiune în acest sens pe Site. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate duce la încălcarea legilor de proprietate intelectuală, a legilor de marcă comercială, confidenţialitate şi publicitate, precum şi regulamentele şi statutele de comunicare.

6. Dacă nu se stipulează diferit, mărcile comerciale, logo-urile şi însemnele de servicii (numite, colectiv, „Mărci Comerciale”) afişate pe Site sunt mărci înregistrate ale Yizumimachinery. Nimic din ceea ce este cuprins în acest Site nu va fi interpretat ca acordând, implicit sau altfel, orice licenţă sau drept de a utiliza oricare din mărcile comerciale afişate pe site fără permisiunea scrisă a Yizumimachinery sau a unei terţe părţi care poate avea proprietatea asupra oricărei mărci comerciale afişate pe Site. Utilizarea mărcilor înregistrate afişate pe Site, sau a oricărei alte părţi a cuprinsului Site-ului, cu excepţia situaţiilor stipulate în aceşti Termeni şi Condiţii, este strict interzisă. Vă informăm, de asemenea, că Yizumimachinery îşi va pune agresiv în aplicare drepturile de proprietate în măsura maximă permisă de lege, inclusiv prin formularea unei plângeri penale.

7. Yizumimachinery nu a verificat toate site-urile pentru care există un link cu Site-ul (dacă este cazul) şi nu răspunde de cuprinsul oricărei pagini din afara Site-ului sau al oricărui site extern. Dacă accesaţi orice alte pagini sau site-uri, riscul vă aparţine.

8. Deşi Yizumimachinery poate, din când în când, monitoriza sau revizui discuţiile, postările, transmisiunile, rapoartele şi alte documente care pot apare pe Site, Yizumimachinery nu are obligaţia de a face acest lucru şi nu îşi asumă nicio răspundere privind conţinutul unor astfel de locaţii, nici în ceea ce priveşte orice eroare, defăimare, calomnie, omisiune, lipsă de adevăr, obscenitate, pornografie, profanare, pericol sau imprecizie în orice informaţii cuprinse în astfel de locaţii pe Site. Vi se interzice să postaţi sau să transmiteţi orice material ilegal sau incorect, ameninţător, calomnios, defăimător, obscen, scandalos, inflamant, pornografic sau profanator sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat un delict penal, ar putea da naştere unei răspunderi civile sau ar duce, în orice alt fel, la încălcarea legii. Yizumimachinery va coopera pe deplin cu orice autoritate care pune în aplicare legea şi va respecta orice decizie a tribunalului care îi cere să dezvăluie identitatea oricărei persoane care postează astfel de informaţii sau materiale.

9. Yizumimachinery poate revizui, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii, prin actualizarea informaţiilor cuprinse în prezentul document. Sunteţi subiectul oricăror astfel de revizuiri şi ar trebui, prin urmare, să vizitaţi periodic pagina aceasta pentru a vedea Termenii şi Condiţiile curente care vă implică din punct de vedere legal.